ราคาห้องพักเป็นราคาเต็ม โปรดใส่บัตรเลขที่ บัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ระบบจะลดทันที 40 % ค้นหาโรงแรม ค้นหาโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

ระยะเวลาโครงการ 15 สิงหาคม - 30 เมษายน 2564
ตั้งแต่เวลา 06:00 - 24:00 น.

การเปลี่ยนแปลงมีผลวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
วิธีการลงทะเบียนสำหรับประชาชน
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
 • มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 ส.ค. 63 และสามารถใช้สิทธิได้ถึง 30 เม.ษ. 64
 • จองโรงแรม ในจังหวัดทะเบียนบ้านได้
 • ใช้ voucher อาหาร ในจังหวัดทะเบียนบ้านได้
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับประชาชน
 • 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 • 2. ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
 • 3. ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย
 • 4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการ
 • 5. ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม
 • 6. จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 • 7. Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)
 • 8. Check-out
 • 9. เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 • 10. ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)
* กรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิได้ เมื่อ check-out แล้ว เท่านั้น
 • ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง